1. ĐERDAPSKO JEZERO

Đerdapsko jezero je nastalo kada je 1972. godine izgrađena hidrocentrala Đerdap 1. Dugačko je preko 100 kilometara, a na naširem mestu široko 8 kilometra.


Đerdapsko jezero, Foto: Wikimedia Commons

2. VLASINSKO JEZERO

Površina jezera od 15 kvadratnih kilometara smeštena je na jugoistoku Srbije. Okruženo je planinama Gramada, Vardenik i Čemernik, a na njegovim obalama nalaze se tri sela Vlasina Okruglica, Vlasina Rid i Vlasina Stojkovićeva. Na njemu se nalaze takozvana plutajuća ostrva nastala od treseta.


Vlasinsko jezero, Foto: Shutterstock

3. Perućac

Perućačko jezero se nalazi na području opštine Srebrenica (Republika Srpska, BiH), i području opštine Bajina Bašta (Republika Srbija). Nastalo je pregrađivanjem toka reke Drine, za potrebe hidroelektrane “Bajina Bašta”. U prirodnom zavoju kanjona reke Drine okruženo je planimama Javor, Devetak, Zvijezda i Tara.


Perućačko jezero, Foto: Wikimedia Commons

4. ZLATARSKO JEZERO

Zlatarsko jezero poznato i kao Kokin brod, je veštačko je jezero nastalo u dolini reke Uvac. Zlatarsko jezero ima površinu od 7.25 km2, dužinu od 21 km, dok je prosečna dubina jezera 75 m. Jezero je okruženo planinama Zlatar i Muretnica. Brana izgrađena na jezeru je najveća kamena brana u Evropi.


Zlatarsko jezero, Foto: Shutterstock

5. ZAOVINSKO JEZERO

Nalazi se kod mesta Zaovine, na planini Tari, u granicama Nacionalnog parka Tara, u zapadnoj Srbiji. Veštačko je ima dubinu od 110 m i “hrani se” vodom preko pritoka Konjske reke i Belog Rzava.

Zaovinsko jezero, Foto: Shutterstock

6. BELOCRKVANSKA JEZERA

Nalaze se u južnom Banatu, sto kilometara istočno od Beograda. Belocrkvanska jezera su Glavno, Vračevgajsko, Šaransko, Šljunkara… Jezera su nastala iskopavanjem šljunka, pa je voda prozirno zelena, a plaže su peščane.

Belocrkvanska jezera, Vračevgajsko jezero, Foto: Wikimedia Commons

7. PALIĆKO JEZERO

Nalazi se 8 km od Subotice. Obala jezera je dugačka oko 17 km i uređena je celom dužinom, dok u letnjim mesecima temperatura vode iznosi između 18 i 25 stepeni Celzijusa.

Palićko jezero, Foto: Wikimedia Commons

8. SREBRNO JEZERO

Ovo jezero je zapravo rečni rukavac Dunava koji je 1971. godine pregrađen nasipom u gornjem toku. Nalazi se u opštini Veliko Gradište (udaljenost od Beograda 120 km, od Požarevca 34 km, od Smedereva 60 km). Ima površinu od 4,5 kilometra kvadratnih, dugo je 14 km, duboko 7-14 m (najdublja tačka je takozvana Glava vrbnika dubine 16,5 metara), i široko od 380-450 m.

Srebrno jezero, Foto: Shutterstock

9. BORSKO JEZERO

Nalazi se u podnožju planine Crni Vrh, na 17 kilometara od Bora. Nastalo je 1959. godine kada su planinski vodotoci zarobljeni branom. Na nadmorskoj visini od 438 metara, glatka površina jezerske vode od 30 hektara ogledalo je za slikovitu i raskošnu lepotu okolnih predela.

Borsko jezero, Foto: Shutterstock

10. BOVANSKO JEZERO

Bovansko jezero se nalazi na Sokobanjskoj Moravici kod Bovna između Sokobanje i Aleksinca. Jezero je veštačka akumulacija nastalo gradnjom brane 1978. godine, u sistemu regulacije sliva Morave i hidrocentrale “Đerdap” sa zadatkom da zadrži nanose brdskih i planinskih reka, a istovremeno da akumulira velike količine vode.

Dugo je 8 km, najveća širina mu je 500 m, a dubina 50 m.

Bovansko jezero, Foto: Shutterstock

Izvor: National Geographic